Зборник на Миладиновци

Од Wikisource
„Зборник на Миладиновци“

од Браќа Миладинови
на современ македонски правопис.


Зборникот на Миладиновци, насловен како "Бѫлгарски народни песни", излегува од печат во Загреб, во текот на јуни 1861 година. Без оглед што оваа епохална книга на браќата Миладиновци се јавува по изданието на Стефан Верковиќ (Народни песни на македонските бугари, 1860 година), таа во историјата на македонската литература и култура воопшто си го зазема првото, водечкото место во презентацијата на македонското усно народно творештво.

Содржина

Самовилски

Други стари

Црковни

Јуначки

Овчарски

Ајдутски

Жаљовни

Смешни

Љубовни

=== Свадбени ===

Лазарски

Жетварски

Обичаи

Верованија

Игри

Преданија

Сопствени народни имиња

Пословици

Гатанки

Наводи


Видете исто така


Ова дело е во јавна сопственост во целиот свет бидејќи авторот е починат пред повеќе од 70 години.