Зборник на Миладиновци/ 671 песна

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

670 песна 671 песна

од Браќа Миладиновци
672 песна
на современ македонски правопис.


Дедо седит на грутка, и си плетит јакучка, зашто ти је јакучка? - ке си берам
желат. - зашго ти је желат? - ке си ранам прасенце. - зашто ти је прасенце? - ке ми
пуштит сало, - зашто ти је салце? - ке си мазнам момите. - зашто ти се момите? - ке
ми метат дворои. - зошто ти се дворои? - ке ми редат столои. - зошто ти се столои?
- ке ми седат сватои. - зашто ти се сватои? - ке донесат невеста. - затито ти је
невеста? - ке ми родит дете. - зашто ти је дете? - да ме викат тата, бате, скри се в
грненце, ето и Турците, ке ти земат парите.