Зборник на Миладиновци/ Кон неговата пресветлост

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Кон Јосип Јуриј Штросмаер Кон неговата пресветлост

од Браќа Миладиновци
Предговор
на современ македонски правопис


В А Ш А П Р Е В О З В И Ш Е Н О С Т И П Р Е С В Е Т Л О С Т!
Пред неколку години б'лгарскиве песни собрани, оште много време ке стојеха закопани в неизвесност, ако не беше високото Ваше участие. Ваша Пресветлост глобоко почувствува че нарoдното образование је најголемотo р'чателствo за благоденствието од народот; и ништо пред него не штадеештем, штедро секога и секаде помогна в полезни издавања и училишни потребности. При сите тие благородни стремленија Ваша Превозвишеност благоизволи да обрни внимание и нa најјужните Славјани, Б'лгари и да покажит великодушното је участие в издавањето на това општеполезно сокровиште; и на конец, окрилатена од народното доброжелателство, захвати најплодородната идеа и основа Југославјанската академија, тој драгоценен венец на толку големи Ваши благодејанија. При такви сијајни Ваши услуги на книжнината се осмелих да посветам на името од Ваша Пресветлост това собрание од народните песни, кое, мољам, благосклоно да приимит заедно со глобоката ми признателност, со која имам чест да останам на Ваша Превозвишеност и Пресветлост
Најпокорни слуга
К. М и л а д и н о в

Видете исто така


PD-icon.svg Ова дело е во јавна сопственост во целиот свет бидејќи авторот е починат пред повеќе од 70 години.