Зборник на Миладиновци/ 291 песна

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
290 песна 291 песна

од Браќа Миладиновци
292 песна
на современ македонски правопис.Заљубиле се, душо, две луди млади,
Две луди млади, - две аџамии;
Не ми умеет, - как да се љубет;
Мома ја љубит, - со црни очи.
Лудо го љубит - со суво грозје
Ми и дочула. - кучка м'штеа,
Та ми прегнала - на Нови пазар,
Та м' и однесла - горка зеера,
Та ми отрула - две луди млади
Лудо ми умре, - к'де пладнина,
Мома ми умре - кун квечерина
Тa ми дочула. - кучка м'штеа,
Та ми прегнала - четво'рна кола,
Та м' 'и однесла - меѓу два друма.
Мома закипа - меѓу два друма
Лудо закопа, - меѓу три друмје.
Мома излезе - д'лга лозница,
Лудо излезе - црвен трандафил;
Од ошто љубов - што си имае,
Мома ми пушти - лоза кун лудо,
Лудо ми пушти - мишка трандафил,
Мишка трандафил - кун мала мома.
От ошто љубов - што си имае,
Двајцата млади - ми се здружие
Пак си дочула - кучка м'штеа,
Та си отишла - дури дома је,
И та си зела - остроно сорче,
Та ми отишла - меѓу два друма,
Та си исекла - д'лга лозница;
Пак си отиде - меѓу три друмје
Та ми исекла, - црвен трандафил.
Та ми отишла - дури дома си,
Та ми завали - два силн' огнеи,
Та ми изгоре - д'лга лозница,
Та ми изгоре - црвен трапдафил,
Та ми се стори - белана пепел.
Та је собрала - белана пепел,
Та ја фрлила - во градинчето;
Та ми излезе - рамен босиљок,
Што ми го носет - све јуначина,
Све јуначина - пот фесоине,
А девојкине - во пазуине,
А дечинана - во р'чинана.