Зборник на Миладиновци/ 267 песна

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
266 песна 267 песна

од Браќа Миладиновци
268 песна
на современ македонски правопис


Забораиф да се жена,
Дур ми чичо наспомена,
И си прегнаф четворткола,
Четворткола, два биола;
Та си појдоф во Сочани,
Си ја зедоф Шавар Дуда.
Си кинисаф да си ида;
Идеф, идеф до полп'ти,
Секоа дола, скрши кола,
Секоа рида пукни вола,
Ја донесоф дури дома.
Шавар Дуда ми привика:
„А свекрво магарице!
Распраи ми к'тиштата,
Оти дојдоф добро в куки;
Донеси ми три киселци
Три киселци ужвеници,
А четири прошеници;
Донеси ми до три кобли
До три кобли пресно млеко,
Да си јадам, да си сркам.”
И станала свекрва је,
Је донесла три киселци
Три киселци ужвеници,
А четири прошеници,
И три кобли пресно млеко.
Малу што си напраила,
Колку чука на планина;
Малу вода што пуштила,
Завртиле девет окна
Девет окна водеинци,
А десето ваљаици.