Зборник на Миладиновци/ Рак и жаба

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Олошките од градината Рак и жаба

од Браќа Миладиновци
Куси врабец и невеста подмрежица
на современ македонски правопис


Нов правопис Стар правопис

Кинисало раче осмокраче,
Кинисало долго мустакинче,
Да ми тражит ’уба’а невеста
За своего сина осмокрака.
Ми одило раче, што одило,
И ми најде жаба кречанога,
и е зборвит раче осмокраче:
„А егиди жабо кречапого,
А егиди жабо пуљооко,
Дај керка за сина осмокрака!”
Тога зборвит жаба кречанога:
„Витосај се, раче осмокраче,
 Ајд’ от тука, долгостакинче!
Сношти дошле чесоглавци,
За мнука ми смрдоглавци,
Дали ми сѐ како тебе!
Не ти да’ам керка кречанога
За твоого сина осмокрака.”
Се наљути раче осмокраче,
Се наљути долго мустакинче,
Си истргна сабја шаварлија,
Да посечит жаба кречанога;
Си истргна пушка бозо’ица,
Да отепат жаба кречанога. —

Кинисало раче осмокраче,
Кинисало дѫлго мустакинче,
Да ми тражитъ ’уба’а невеста
За своего сина осмокрака.
Ми одило раче, що одило,
И ми найде жаба кречанога,
и ѣ зборвитъ раче осмокраче:
„А егиди жабо кречапого,
А егиди жабо пульооко,
Дай керка за сина осмокрака!”
Тога зборвитъ жаба кречанога:
„Витосай сѣ, раче осмокраче,
 Айд’ отъ тука, дѫлгостакинче!
Снощи дошле чесоглавци,
За мнука ми смѫрдоглавци,
Дали ми сѐ како тебе!
Не ти да’амъ керка кречанога
За твоого сина осмокрака.”
Сѣ налюти раче осмокраче,
Сѣ налюти дѫлго мустакинче,
Си истѫргна сабя шаварліа,
Да посечитъ жаба кречанога;
Си истѫргна пушка бозо’ица,
Да отепатъ жаба кречанога. —