Зборник на Миладиновци/ Заградила Самовила

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Велигденска Заградила Самовила

од Браќа Миладиновци
Кроз планина пилци пропеале
од Панаѓуриште


Нов правопис Стар правопис

Заградила Самовила
Заградила вито кале
Ни на небе, ни на земја,
Загради го в темен облак.
што бе побив побивала
’Се јунаци погодени,
што бе преплив преплитала,
’Се девојки белолики;
што бе прјало прелагала
’Се невести чернооки;
што бе покрив покривала
’Се дечица пеленчета;
На порти-те диреци-те
’Се кметове белобраде;
што бе подбив подбивала
’Се кметици белополи.
Не стигнаха Самодиви
Седумдесе дребни деца,
Да покрије вито кале.
Хабар прати Самодива
Хабар прати во Прасково,
На Прасковски чорбаџији:
„Да ми дадат Прасковчено
Крај Дунава гасти села,
Да обера дребни деца,
Да покрија вито кале.”
Собрале сја Прасковчене,
Собрале сја, сдумале сја;
Не давале Самодиви,
Крај Дувава гасти села,
Да обере дребни деца;
Давале и́ планиње-то,
Да излезе со вихрушка,
Да обере вити ехли
Вити ехли, и борове,
Да покрије вито кале.
Едоса сја Самодива,
Па излезе на планина;
Три дни ваља, три дни духа;
Искубала вити ехли
Вити ехли и борове,
Та покрила вито кале.

Заградила Самовила
Заградила вито кале
Ни на небе, ни на земя,
Загради го въ теменъ облакъ.
Што бѣ побивъ побивала
’Се юнаци погодени,
Што бѣ препливъ преплитала,
’Се девойки бѣлолики;
Што бѣ пряло прелагала
’Се невести чернооки;
Што бѣ покривъ покривала
’Се дечица пеленчета;
На порти-те диреци-те
’Се кметове бѣлобраде;
Што бѣ подбивъ подбивала
’Се кметици бѣлополи.
Не стигнаха Самодиви
Седумдесе дребни деца,
Да покріе вито кале.
Хабаръ прати Самодива
Хабаръ прати во Прасково,
На Прасковски чорбаджіи:
„Да ми дадатъ Прасковчено
Край Дунава гѫсти села,
Да обера дребни деца,
Да покрія вито кале.”
Собрале ся Прасковчене,
Собрале ся, сдумале ся;
Не давале Самодиви,
Край Дувава гѫсти села,
Да обере дребни деца;
Давале и́ планинѥ-то,
Да излезе со вихрушка,
Да обере вити ехли
Вити ехли, и борове,
Да покріе вито кале.
Ѣдоса ся Самодива,
Па излезе на планина;
Три дни валя, три дни духа;
Искубала вити ехли
Вити ехли и борове,
Та покрила вито кале.