Зборник на Миладиновци/ Велигденска (2)

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Прошета се Дона Велигденска

од Браќа Миладиновци
Заградила Самовила
од Прилеп


Нов правопис Стар правопис

Шетал Марко низ гора зелена,
Што ми шетал три дни и три ноќа,
Не можит вода да ми најдит,
Ни за пијет, ни да се измијет,
Ни за себе, ни за брза коња.
Па говори Марко Кралевике:
„Варај горо, горо Димна-горо!
Камо ти вода да се напијам,
Немаш да пијам, ни да се измијам
Да би ми те ветар исушило!
Да би ми те сонце изгорило!”
Димна гора Маркое говореше:
„Ајти Марко, ајти добар јунак!
Немој колни гора Димна-гора
Туку колни стара Самовила,
Што собрала седумдесет кла’ěнци;
Да иснесла на врф на планина,
Да прода’ат еден бардак вода
Еден бардак за црни-те очи.”
Марко ли си с коња говореше:
„Ајти коњу, мое мило добро!
Али можиш ти да ме изнесиш,
Да отепам стара Самовила,
Да растурам седумдесет кла’ěнци?”
Коња Марку ли му говореше:
„Подстегни ме с дванаесет колани,
Два-та није да се обидиме.”
И му стегна дванаěсет колани,
И г’ изнесе на врф на планина;
Дà отепа сдара Самовила,
И растури седумдесет кла’ěнци.

Шеталъ Марко низъ гора зелена,
Що ми шеталъ три дни и три нокя,
Не можитъ вода да ми найдитъ,
Ни за піетъ, ни да сѣ изміетъ,
Ни за себе, ни за бѫрза коня.
Па говори Марко Кралевике:
„Варай горо, горо Димна-горо!
Камо ти вода да сѣ напіамъ,
Немашъ да піамъ, ни да сѣ изміамъ
Да би ми те ветаръ исушило!
 Да би ми те сонце изгорило!”
Димна гора Маркоѣ̆ говореше:
„Айти Марко, айти добаръ юнакъ!
Немой кѫлни гора Димна-гора
Туку кѫлни стара Самовила,
Що собрала седумдесетъ кла’ěнци;
Да иснесла на вѫрфъ на планина,
Да прода’атъ еденъ бардакъ вода
Еденъ бардакъ за цѫрни-те очи.”
Марко ли си съ коня говореше:
„Айти коню, мое мило добро!
Али можишъ ти да ме изнесишъ,
Да отепамъ стара Самовила,
Да растурамъ седумдесетъ кла’ěнци?”
Коня Марку ли му говореше:
„Подстегни ме съ дванаесетъ колани,
Два-та ніе да сѣ обидиме.”
И му стегна дванаěсетъ колани,
И г’ изнесе на вѫрфъ на планина;
Дà отепа сдара Самовила,
И растури седумдесетъ кла’ěнци.