Зборник на Миладиновци/ Кога одат по невеста

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Кога одат за невеста Кога одат по невеста

од Браќа Миладиновци
525 песна
на современ македонски правопис.Раскарал се Нико и Никола,
На онаа убаа девојка;
Нико велит ја ке ја зе'а,
А Никола ја ке ја зе'а.
Нико собра две киљади сватој,
А Никола три киљади сватој.
Поминае низ гора зелена;
Нико врвит преку Нико поле,
А Никола преку Шар планина.
На девојка абер је обиде;
Девојка је умна и разумна,
Ми се качи на диван високи,
Што ми гљаат чудо и големо!
К'де врвет низ гора зелена,
К'де врвет две рала сватои,
По сватои два млади зетои.
Пак си слегвит от диван високи.
Си велит на своја мила мајка:
„А егиди моја мила мајко!
Ја влези си во земни керали,
Та откључи мој шарен ковчек,
Извади ми две ризи зетоски;
Ја се качиф на диван високи,
Што си глеаф чудо и големо,
К'де врвет низ гора зелена
К'де врвет две рала сватои,
По сватои два млади зетои;
Ни за кого, мајка, не се м'жа,
Ни крвнина во куќа си чина,
Ке и фата два брата рогени.”
Си изваде две ризи зетоски,
Си и даде на бела Бојана.
Та и кладе во бели пазуи;
Колку сватој в дворје навлегое,
Мошне лепо ми и пречекае;
А Бојана умна и разумна
Два зетеи во образ и баци,
В образ и баци, и дар си дарва,
Си фати два брата рогени
Си попрати без никоја кавга.