Константин Миладинов

Од Wikisource
Список на автори: М Константин Миладинов
(1830 - 1862)
Видете исто така: биографија, медија, цитати.

Константин Миладинов (Струга, 1830 – Цариград, 18 јануари 1862) е македонски собирач на народни умотворби и поет. Тој е првиот македонски лирски поет и основоположник на македонската поезија. Со неговата песна „Т'га за југ“, која има 70 препеви на 42 јазици, секоја година се отвораат Струшките вечери на поезијата.

Песни

Збирки

Писма

Наводи

  • Песни, Константин Миладинов, Мисла, Македонска книга, Култура, Наша Книга, Скопје, 1986.

Ова дело е во јавен домен во земји каде авторските права се плус 50 или помалку.


Ова не ги задоволува авторските права, на американските закони . За прифатлива лиценца во САД, видете {{PD-1996}}.

Public domainPublic domainfalsefalse

Сите дела од овој автор се во јавна сопственост во целиот свет бидејќи авторот е починат пред повеќе од 100 години.