За македонските работи

Од Wikisource
„За македонските работи“

од Крсте Петков Мисирков
на современ македонски правопис.
Корица на оригиналната книга.

За македонцките работи е книга напишана од Крсте Петков Мисирков и објавена во Софија во 1903 година. Книгата ги претставува погледите на еден од најголемите македонисти и национални дејци кон македонското прашање, националната свест и пред сè кон македонскиот јазик. Во книгата се обработува тематиката за основање на стандарден македонски јазик, правопис и азбука.

Содржина

Наводи

  1. Прочитано на 21 септември оваа година па 1-та седница на петроградското Македонско научно-литературно другарство „Св. Климент“.
  2. Прочитано на II седница на петроградското Македонско научно-лигературно другарство „Св.Климент” на 28 септ. 1903 г.
  3. Прочитано на 3 седница на петроградското Македонско научно-литературно другарство „Свети Климент“ на 19 октомври 1903 г.

Видете исто така

Надворешни врски


Ова дело е во јавна сопственост во целиот свет бидејќи авторот е починат пред повеќе од 70 години.