Зборник на Миладиновци/ 39 песна

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Свети Георги 39 песна

од Браќа Миладиновци
Свети Илија и девет ламии
на современ македонски правопис


Израсло ми је дрво зелено,
Дрво зелено дур позлатено,
Рожба родило до три јаболки,
До три јаболки дур позлатени.
Под него седи света Марија,
Та си шиеше на поповете,
На поповете петрахилите,
На владиците р'кавиците.
От долу идат до три овчере,
До три овчере до три кехаи.
Првиа носи прикован кривак,
Втори ми носи медни кавали,
Трети ми носи маламен прстен.
Тој дето носи прикован кривак,
Като го фрли, тој не дофрли;
Дето носеше медни кавали,
Като ги фрли, а тој прифрли;
Дето носеше маламен прстен,
Като го фрли, тој отбрули
До три јаболки се позлатени.
Като ги виде света Марија,
Скоро поскоро в к'шти отиде
И на Димитро тихо говори:
„Олеле варе, бае Димитре!
Какви беха тија овчере” –
„Тој дето носи прикован кривак
Тои ми је свети Никола;
Тој дето носи медни кавали,
Тои је свети Bacилиja;
Тој дето носи златен прстен,
Тои ми је свети Еван.
Скоро те шт'т у нас да додат;
Да сторим вјара и кљатва
Дрво зелено дур позлатено
Да направим златни мостове
Златни мостове на черното море
И да минем в онаја земја
Некрстена и немиросана,
Да ја крстиме, и миросаме.