Втора книга за царевите/ 12 глава

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

11 глава Втора книга за царевите
12 глава
од н.п.
13 глава
Текстот е базиран на македонскиот превод на Библијата од 1999 година.

  1 Во седмата година на Јујовото царување Јоас стана цар, и царуваше четириесет години во Ерусалим. Мајка му се викаше Сивија и беше од Вир-Савеа.
  2 Јоас правеше што е право во очите на Господа во текот на сиот свој век, зашто го поучуваше свештеникот Јодај.
  3 Ама не ги разурна високите места, и народот уште принесуваше жртви и кадеше на високите места.
  4 Јоас им рече на свештениците: „Сите сребреници од посветените дарови што се донесени во Господовиот Дом; сребрениците што му се наметнати некому со преценка, и сребрениците што некој ги донесува по своја волја во Господовиот Дом,
  5 свештениците нека земат секој од својот познат, и тие нека го поправат со тоа Домот, каде што ќе се најде некакво оштетување.”
  6 Но во дваесет и третата година на царувањето на Јоас свештениците уште не го поправија Домот.
  7 Тогаш царот Јоас ги повика свештеникот Јодај и другите свештеници и им рече: „Зошто не го поправувате Домот? Отсега веќе не смеете да земате сребреници од своите познати, туку треба да ги дадете за поправка на Домот.”
  8 Свештениците се согласија да не земаат сребреници од народот, ама да не го поправаат ни Домот.
  9 Тогаш свештеникот Јодај зеде ковчег, засече отвор врз капакот и го стави покрај жртвеникот, десно од влезот во Господовиот Дом. Свештениците, чуварите на вратата, ги ставаа во него сите сребреници собрани во Господовиот Дом.
10 Кога ќе се видеше дека во ковчегот има многу сребреници, ќе дојдеше царевиот тајник со великиот свештеник, та ќе ги преброеја и ќе ги врзеа сребрениците што се наоѓаа во Господовиот Дом.
11 Преброените сребреници му беа врачувани на управителите на работите за поправка на Господовиот Дом, а тие им исплаќаа на дрводелците и на градежниците, кои работеа во Господовиот Дом,
12 и на ѕидарите и на делкачите на камен, и за набавување на дрво и на делкан камен, одредени за поправка на Господовиот Дом, накратко: за трошоците за поправката на Домот.
13 Но во Господовиот Дом не се правеа сребрени чаши, ни ножеви, ни котлиња, ни труби, ниту било каков предмет од злато или од сребро за сребрениците што беа подарени,
14 туку им ги даваа на работниците кои ги главија за поправка на Господовиот Дом.
15 Не се бараше сметка од луѓето на кои им ги предаваа сребрениците за да ги дадат на трудбениците, зашто тие работеа совесно.
16 Сребрениците од надоместоците за престап и за грев не се внесуваа во Господовиот Дом, туку им припаѓаа на свештениците.
17 Тогаш Азаил, арамејскиот цар, тргна на војна против Гат и го освои. Потоа одлучи да тргне против Ерусалим.
18 Јоас, јудејскиот цар, ги зеде сите посветени дарови кои ги посветија јудејските цареви, неговите татковци: Јосафат, Јорам и Охозиј, сè што самиот посвети и сето злато што се најде во ризниците на Господовиот Дом и на царскиот дворец. Сè тоа му го испрати на Азаил, арамејскиот цар, и така тој се оддалечи од Ерусалим.
19 Другите Јоасови дела и сè што направи, зар сè тоа не е запишано во книжниот свиток Летописи на јудејските цареви?
20 Неговите стотници станаа и направија заговор; го убија Јоаса во Вет Мило кога слегуваше во него, на патот за Сило.
21 Неговите стотници Јоазахар, синот Симеатов, и Јозавад, синот Сомиров, му зададоа смртен удар. Го закопаа покрај неговите татковци во Давидовиот Град, а неговиот син Амасиј се зацари место него.

Поврзано

Надворешни врски


Ова дело е во јавен домен во земји каде авторските права се плус 70 или помалку.
It is not necessarily in the public domain in the United States if published from 1923 to 1977. For a US-applicable version, see {{PD-1996}}.