Трета книга Мојсеева/ 11 глава

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

10 глава Трета книга Мојсеева
11 глава
од Мојсеј
12 глава


 1 Господ им рече на Мојсеја и Арона:
  2 „Кажете им на Израелевите синови вака: ‘Еве ги животните што од сите четвороношци можете да ги јадете:
  3 секое што има копита, но раздвоени копита и што прежива, можете да го јадете.
  4 Но овие, иако преживаат или имаат копита, не смеете да ги јадете: камилата, зашто иако прежива, нема раздвоени копита - нечиста е за вас;
  5 и зајакот, зашто иако прежива, нема раздвоени копита - нечист е за вас;
  6 дивиот зајак, иако прежива, нема раздвоени копита - нечист е за вас.
  7 А свињата, иако има копита, не прежива - нечиста е за вас.
  8 Не јадете го нивното месо, ниту да се допирате до нивната мрша - тие се нечисти за вас.’
  9 ‘А од сите водни животни можете да ги јадете овие: сè што живее во водата, било во морињата, било во реките, а има перки и лушпи, можете да јадете.
10 А што нема перки и лушпи во морињата и реките - од сè што плива во водата и од сè што живее во водата - се нечисти за вас.
11 Тие нека се нечисти за вас; не јадете го нивното месо и гнасете се од нивните трупови.
12 И така, сè што е во водата а нема перки и лушпи нека е одвратно за вас.’
13 ‘Од птиците нека ви се одвратни овие и нека не бидат јадени - одвратни се: орелот, орелот стрвник и јастребот;
14 тетребот и соколот од кој и да е вид;
15 гавранот од кој и да е вид;
16 нојот, јастребот кокошкар и галебот; ластовичката од сите видови;
17 бувот, нуркачот, утот;
18 лебедот, неситот и свраката;
19 штркот, чапјата од секој вид; пупунецот и лилјакот.’
20 ‘Сите крилести бубачки што одат на четири нозе нека ви се нечисти!
21 Од сите тие крилести бубачки што одат на четири нозе, можете да ги јадете само оние што имаат на своите ножиња листови за да скокаат по земјата.
22 Од нив можете да ги јадете: секој вид на скакулците, салемот, арголата и зелените скакулци.
23 А сите други крилести бубачки нека ви се одвратни!’
24 ‘И од нив ќе станете нечисти: кој и да се допре до нивната пцовисаница нека биде нечист до вечерта;
25 секој што ќе понесе пцовисаница од нив, нека ја испере својата облека и ќе биде сметан за нечист до вечерта;
26 и животните со нераздвоени копита што не преживаат се нечисти за вас, и секој што ќе се допре до нивната мрша, нека биде нечист!
27 Сите четвороножни животни, што одат на шепи, нечисти се за вас. Секој што ќе се допре до нивната мрша, нека биде нечист до вечерта.
28 А оној што ќе ја понесе нивната мрша, нека ја испере својата облека и нека биде нечист до вечерта. Тие се нечисти за вас.’
29 ‘Од животните што лазат по земјата нека се нечисти за вас овие: невестулката, глушецот и секој вид гуштери;
30 ежот, камелеонот, дождовникот, зелениот гуштер и кртицата.
31 Тие животни, од сите што ползат, се нечисти за вас. Секој што ќе ги допре мртви, нека биде нечист до вечерта.
32 А врз она на што некое од нив ќе падне мртво, нека биде нечисто: било некаков дрвен предмет или облека, или кожа или мев и секоја работа што се употребува. Секој таков предмет нека се накваси во вода и нека остане нечист до вечерта. Тогаш ќе стане чист.
33 Ако падне некое од нив во некаков земјан сад, скрши го; сè е нечисто во него.
34 А ако капне вода од таков сад на некаква храна, што се јаде, ќе биде нечиста.
35 А сè врз кое ќе падне нешто од нивниот труп, нека биде нечисто; ако тоа биде печка или огниште, нека бидат разурнати: нечисти се за вас и нека бидат нечисти за вас.
36 А изворот или водособиралиштето што држи вода нека бидат сметани за чисти. Но кој ќе допре мрша на животно, нека е нечист.
37 И ако нешто од нивната мрша падне на житно семе што ќе биде посеано, тоа останува чисто;
38 но ако семето се накваси со вода, а тогаш падне на него нешто од нивната пцовисаница, нека е нечисто за вас.’
39 ‘Ако пцовиса некое животно што ви служи за храна, оној што ќе се допре до неговата мрша нека биде нечист до вечерта,
40 а секој што ќе касне од неговата пцовисаница, нека ја испере својата облека и нека биде нечист до вечерта; а кој ќе го понесе неговиот труп, нека ја испере својата облека и нека биде нечист до вечерта.’
41 ‘Секое животно, што ползи по земјата, е нечисто за вас; нека не се јаде.
42 Ништо што ползи по мевот, ништо што оди на четири нозе или на повеќе нозе - никаков ползач што лази по земјата, не јадете, зашто се одвратни.
43 Немојте да се онечистите сами себеси со сите тие лазачи што ползат; не осквернувајте се со нив, за да не станете и вие нечисти заради нив.
44 Зашто Јас Господ Сум ваш Бог: осветувајте се да бидете свети, зашто Јас Сум свет! Не валкајте ги вашите души ниту со едно животно што ползи по земјата!
45 Да, Јас Сум Господ; ве изведов од Египетската Земја за да ви бидам Бог. И така бидете свети, зашто Јас Сум свет!’
46 ‘Тоа е закон за добитокот, за птиците и за сите животни, што живеат во водата, и за сите животни што лазат по земјата,
47 за да го разликувате нечистото од чистото; и животните, што можат да се јадат, од животните што не смеат да се јадат.’”

Поврзано[уреди]

Надворешни врски[уреди]


PD-icon.svg Ова дело е во јавен домен во земји каде авторските права се плус 70 или помалку.
Nuvola apps important.svg
It is not necessarily in the public domain in the United States if published from 1923 to 1977. For a US-applicable version, see {{PD-1996}}.