Предлошка:Заглавје/doc

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Код[уреди]

Стандарден код
{{Заглавје
|заглавје=
|претходна=
|глава=
|автор=
|забелешки=
|следна=
|текст=
}}
Код за текст без автор
{{Заглавје
|заглавје=
|претходна=
|глава=
|автор =|прекриј_автор=
|забелешки=
|следна=
|текст=
}}

Опис[уреди]

Полињата „автор“ и „наслов“ се задолжителни. Останатите не се по желба. Текстот на статијата може да се стави во рамките на шаблонот за заглавјето или надвор од него.

Употреба[уреди]

Употреба на стандарден код

Кодот:

{{Заглавје
|заглавје=[[За македонцките работи]]
|претходна=[[За македонските работи/ Националниот сепаратизам: земјиштето на кое се има развиено и ќе се развива за напред|Националниот сепаратизам: земјиштето на кое се има развиено и ќе се развива за напред]]
|глава=Составувала, составува и може ли Македонија да составува од себе одделна етнографска, и политичка 
|автор=Крсте Мисирков
|забелешки=Текстот е на современ македонски правопис.
|следна=[[За македонските работи/ Неколку зборови за македонскиот литературен јазик|Неколку зборови за македонскиот литературен јазик]]
|текст=
}}

Во трите гореизложени статии јас ги разгледав најважните за мене, па ми се чини и за сите искрени патриоти прашања. Мислам оти читателот без коментари ќе разбере што сакав во нив јас да речам. 

Но сe што реков јас во нив ќе си остане без добар фундамент ако не се разгледаат некои теориски прашања, од чие правилно поставување ќе зависи успехот во нашето општо работење во полза на нашата татковина и нашиот народ. 

Мнозина ќе се запрашаат: За каков национален сепаратизам овде се зборува? Не се мисли ли да се создава сега нова македонска народност? Но тоа нешто е вештачко и како такво ќе трае ден до пладне. Ами каква нова, т.е. македонска народност, кога ние, нашите татковци, дедовци и прадедовци се викале Бугари? Дали Македонците во нивната историја пројавувале некаква општа работа политичка и духовна? Како се однесувале тие кон другите балкански народности и обратно? 

дава:

Националниот сепаратизам: земјиштето на кое се има развиено и ќе се развива за напред За македонцките работи
Составувала, составува и може ли Македонија да составува од себе одделна етнографска, и политичка
од Крсте Мисирков
Неколку зборови за македонскиот литературен јазик
Текстот е на современ македонски правопис.


Во трите гореизложени статии јас ги разгледав најважните за мене, па ми се чини и за сите искрени патриоти прашања. Мислам оти читателот без коментари ќе разбере што сакав во нив јас да речам.

Но сe што реков јас во нив ќе си остане без добар фундамент ако не се разгледаат некои теориски прашања, од чие правилно поставување ќе зависи успехот во нашето општо работење во полза на нашата татковина и нашиот народ.

Мнозина ќе се запрашаат: За каков национален сепаратизам овде се зборува? Не се мисли ли да се создава сега нова македонска народност? Но тоа нешто е вештачко и како такво ќе трае ден до пладне. Ами каква нова, т.е. македонска народност, кога ние, нашите татковци, дедовци и прадедовци се викале Бугари? Дали Македонците во нивната историја пројавувале некаква општа работа политичка и духовна? Како се однесувале тие кон другите балкански народности и обратно?

Стандарден код текст во рамките на шаблонот

Кодот:


{{Заглавје
|заглавје=[[За македонцките работи]]
|претходна=[[За македонските работи/ Националниот сепаратизам: земјиштето на кое се има развиено и ќе се развива за напред|Националниот сепаратизам: земјиштето на кое се има развиено и ќе се развива за напред]]
|глава=Составувала, составува и може ли Македонија да составува од себе одделна етнографска, и политичка 
|автор=Крсте Мисирков
|забелешки=Текстот е на современ македонски правопис.
|следна=[[За македонските работи/ Неколку зборови за македонскиот литературен јазик|Неколку зборови за македонскиот литературен јазик]]
|текст=

Во трите гореизложени статии јас ги разгледав најважните за мене, па ми се чини и за сите искрени патриоти прашања. Мислам оти читателот без коментари ќе разбере што сакав во нив јас да речам. 

Но сe што реков јас во нив ќе си остане без добар фундамент ако не се разгледаат некои теориски прашања, од чие правилно поставување ќе зависи успехот во нашето општо работење во полза на нашата татковина и нашиот народ. 

Мнозина ќе се запрашаат: За каков национален сепаратизам овде се зборува? Не се мисли ли да се создава сега нова македонска народност? Но тоа нешто е вештачко и како такво ќе трае ден до пладне. Ами каква нова, т.е. македонска народност, кога ние, нашите татковци, дедовци и прадедовци се викале Бугари? Дали Македонците во нивната историја пројавувале некаква општа работа политичка и духовна? Како се однесувале тие кон другите балкански народности и обратно? 
}}

дава:

Националниот сепаратизам: земјиштето на кое се има развиено и ќе се развива за напред За македонцките работи
Составувала, составува и може ли Македонија да составува од себе одделна етнографска, и политичка
од Крсте Мисирков
Неколку зборови за македонскиот литературен јазик
Текстот е на современ македонски правопис.
Во трите гореизложени статии јас ги разгледав најважните за мене, па ми се чини и за сите искрени патриоти прашања. Мислам оти читателот без коментари ќе разбере што сакав во нив јас да речам.

Но сe што реков јас во нив ќе си остане без добар фундамент ако не се разгледаат некои теориски прашања, од чие правилно поставување ќе зависи успехот во нашето општо работење во полза на нашата татковина и нашиот народ.

Мнозина ќе се запрашаат: За каков национален сепаратизам овде се зборува? Не се мисли ли да се создава сега нова македонска народност? Но тоа нешто е вештачко и како такво ќе трае ден до пладне. Ами каква нова, т.е. македонска народност, кога ние, нашите татковци, дедовци и прадедовци се викале Бугари? Дали Македонците во нивната историја пројавувале некаква општа работа политичка и духовна? Како се однесувале тие кон другите балкански народности и обратно?


Код за статија без автор

Кодот:

{{Заглавје
|заглавје=Латински изрази
|претходна=нема
|глава=Мудри мисли
|автор =|прекриј_автор= пепознати автори
|забелешки=Мудри мисли на латински со македонски превод.
|следна=нема
|текст=

Ab assuetis non fit passio – човекот не го возбудува она што е често.

Ab Jove principium – Почетокот е од Јупитер (те. Почнуваме од најважното).

Acta est fabula - Претставата е завршена.

Ad kalendas Graecas – За Грчките календи (те. никогаш).
}}

дава:

нема Латински изрази
Мудри мисли
од пепознати автори
нема
Мудри мисли на латински со македонски превод.
Ab assuetis non fit passio – човекот не го возбудува она што е често.

Ab Jove principium – Почетокот е од Јупитер (те. Почнуваме од најважното).

Acta est fabula - Претставата е завршена.

Ad kalendas Graecas – За Грчките календи (те. никогаш).