Закон за знамето на Република Македонија

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

1992 Закон за знамето на Република Македонија

од Влада на Република Македонија
Сл. Весник на Р.Македонија бр.47/95 од 06.10.1995 година


Член 1

Со овој закон се утврдува знамето на Република Македонија.

Член 2

Знамето на Република Македонија е црвено со златно- жолто сонце. Сонцето е со осум сончеви знаци кои се простираат од сончевиот диск со проширување до рабовите на знамето. Сончевите зраци се вкрстуваат по дијагонала, хоризонтала и вертикала. Дијаметарот на сончевиот диск е една седмина од должината на знамето. Центарот на сонцето се поклопува со точката во која се сечат дијагоналите на знамето. Односот на ширината и должината на знамето е еден спрема два.

Член 3

Ликовно- графичкиот приказ на знамето на Република Македонија е составен дел на овој закон.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за знамето на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 50/92).

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Знамето на Македонија

Извор