Закон за знамето на Република Македонија

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето


Република Македонија

Назив Закон за знамето на Република Македонија
Година 1995
Службен весник Службен весник на РМ 47/95
Изгласан 5 октомври 1995
Објавен 6 октомври 1995
Законодавен орган Собрание на Македонија
Правен статус   ДаД во сила
Претходна регулатива Закон за знамето на Република Македонија (1992)
Следна регулатива нема
Викиизвор Викиизвор и авторите на статиите не преземаат одговорност за евентуалните грешки во текстовите.


Закон за знамето на Република Македонија

Член 1

        Со овој закон се утврдува знамето на Република Македонија.

Член 2

        Знамето на Република Македонија е црвено со златно- жолто сонце. Сонцето е со осум сончеви знаци кои се простираат од сончевиот диск со проширување до рабовите на знамето. Сончевите зраци се вкрстуваат по дијагонала, хоризонтала и вертикала. Дијаметарот на сончевиот диск е една седмина од должината на знамето. Центарот на сонцето се поклопува со точката во која се сечат дијагоналите на знамето. Односот на ширината и должината на знамето е еден спрема два.

Член 3

        Ликовно- графичкиот приказ на знамето на Република Македонија е составен дел на овој закон.

Член 4

        Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за знамето на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 50/92).

Член 5

        Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Знамето на Македонија
Знамето на Македонија

Извор