Ѓорѓија Пулевски/ Тријазичник

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Речник од три јазика
Тријазичник


од Ѓорѓија Пулевски
Текстот не е целосен и е на стар правопис. Речникот е објавен на три јазика, македонски, албански и турски во 1875.[1]


Македонски

Пи. А славјанскијод јазик аљи је секаде еднаков, иљи не, кажи ми со ред?


Од.

Славјанскијод јазик имал пет разљики.

Пи. Који се тије разљики, кажи ми со ред?

Од. Тије се руски, хрватски, бошњачки, бугарски и македонски.

Пи.

Који јазици с наљик еден со другијод од напред речените?

Од. Рускијод и бугарскијод наибљизу се.

А хрватскијод и бошњачкијод и македонскијод наибљизу се.

Пи.

А македонскијод јазик, кога је бљизу со бошњачкијод, зашто се именувад с. македонски? Дека с македонскијод јазик је најсроден со церквенославјанските књиги, и тоа је старославјенски.

Одг.

Народ се вељид људи који е од еден род и кои зборувајед еднаков збор, и који живунајед и се другарад еден со други, и који имајед јаднакви обичаји и песни и весеља; тије људите ји викајд народ, а место во које живувад народ се вељид отечество од тои народ.

Така и Македонциве се народ и местово њивно је Македонија.


Пи.

Што требувад за да се управувад и да се крепид еден народ?

Од.

Треба да имајед цар и управљеније царско.

Белешки[уреди]

  1. Речник од три језика. С македонски, арбански и турски. Књига . Написао Ѓорѓе М. Пуљевски. У Београд,