Page:Слово за страшниот суд, 1864, Прилеп.pdf/4

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Оваа страница е потврдена.( в҃ )

гледа́ле не́бо, и҄ касоты̀ небе́сныѧ: и҄ ви́дѣле
землѧ́ и҄ мо́ре, и҄ сѐ що̀ е҄ оў ни́хъ: защо̀ и҄ ́ма
на не́бо сл҃нце, и҄ мц҃ъ, и҄ ѕвѣ́зды, и҄ вѣ́тровы дꙋха-
тъ стꙋденыи, и҄ то́плыи, си́те тіе ме́ртвы сѐ,
а де́нь и҄ но́щь хо́датъ, и҄ чи́натъ това́, що и҄мъ
бг҃ъ заповѣдалъ: о҄ни несе́ жи́ви, а ѿ бг҃а се́ бо́
ѧ́тъ, и҄ и҄́матъ стра́хъ; та́ка ніе чоловѣ́цы
смѐ созда́ніе бж҃ їе: да́ позна́еме о҄ц҃а наѣ́.
шего бр҃а: пе́рво созда́лъ бг҃ъ де́сетъ чи́.
новы а ҄г҃глскїи и҄ пе́рвъ аг҃глъ бы́лъ мнѡ́.
гꙋ хꙋба́въ а ҄ма́ помы́слилъ e ҄дна́ грѣ́ш.
на по́ мы̀сль: затова̀ падна́лъ ѿ бг҃а,
и҄ ѿ не́бо: и҄ се́ оу́чини́лъ те́менъ стра́ше
нъ дїа́волъ, и҄ не́гово мѣ́сто ѡ ҄ста́нало
пра́здно: затова̀ по́слѣ́ созда́лъ бг҃ъ не́бо.