Бели Мугри/ Татунчо

Од Wikisource
(Пренасочено од Татунчо)

„Утрото над нас“ „Татунчо“

од Коста Солев Рацин
„На Струга дуќан да имам...“
Препис во оригинал како што е издадена во збирката песни „Бели Мугри.


Татунчо

На Бана


Не ме клни, не ме жали!
Не ми нижи низа клетви!
Камен тежок живот ми е
а по тежок отзив пусти
по народни думи свети!

Ако кућа не направиф
со високи шимшир порти,
кућа цел свет братски ми е
братски срце што отвора,
срце — порта највисока
срце — кућа најширока.

Ако жена не донесоф
ђул — трендафил во одаја
верна, добра млада љуба —
не ме клни, не ме жали:
во борбата другарката
слнце сјае, слнце трепти!

Ако млади си години
по друмишта, по патишта
в младост горка распосејаф —
погледни ми право в очи:
ти ли беше што пееше
„Ајдутин мајка не рани. . .“

И ако не умрам дома
туку кај што стии пиштат
в борба искри кај што лштат —
блазе, релни на душата —
има зошта душа да е!

Поврзано


Сите дела од овој автор се во јавна сопственост во целиот свет бидејќи авторот е починат пред повеќе од 50 години.