Прејди на содржината

За македонцките работи/ Состауала, состауат и можит ли Македониіа да состауат от себе оддел'на етнографцка и политична іединица?