Закон за државните празници на Република Македонија

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Закон за државните празници на Република Македонија

од Влада на Република Македонија
закон на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија”бр. 54/97 и 21/2007


Член 1

Со овој закон се утврдуваат државните празници на Република Македонија и другите празници и се определуваат неработените денови на празнувањето.

Член 2

Државни празници на Република Македонија се: - 24 Мај, “Св. Кирил и Методиј”- Ден на сесловенските просветители; - 2 Август, Ден на Републиката; - 8 Септември, Ден на независноста; - 11 Октомври, Ден на народното востание; - 23 Октомври, Ден на македонската револуционерна борба и - 8 Декември, “Св. Климент Охридски”. Празници на Република Македонија се: - 1 Јануари, Нова година; - Божик, првиот ден на Божик, 7 јануари според православниот календар; - Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар; - 1 Мај, Ден на трудот и - Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам.”

Член 3

Празниците од членот 2 на овој закон се неработни денови. Доколку празниците од членот 2 на овој закон паѓаат во недела, наредниот ден се смета за неработен.

Член 4

Во Република Македонија се празнуваат и неработни денови за верниците од православната вероисповед се: - Бадник, ден пред Божик ; - 19 Јануари, Богојавление (Водици); - Велики Петок, петок пред Велигден; - 28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица); и - Духовден, петок пред Духовден. Во Република Македонија се празнуваат и неработни денови се: - Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам за верниците од муслиманската вероисповед; - 22 Ноември, Ден на Албанската азбука за припадниците на албанската заедница; - 21 Декември, Ден на настава на турски јазик за припадниците на турската заедница ; - Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур за припадниците на Еврејската заедница; - првиот ден на Божик, вториот ден на Велигден и Празникот на сите светци, според Грегоријанскиот календар за верниците од католичката вероисповед; - 27 Јануари, Свети Сава за припадниците на српската заедница ; - 8 Април, Меѓународен ден на Ромите за припадниците на ромската заедница ; - 23 Мај, Национален ден на Властите за припадниците на влашката заедница и - 28 Септември, Меѓународен ден на Бошњаците за припадниците на бошњачката заедница.

Член 5

Во неработените денови од членовите 2 и 4 на овој закон, работникот има право на надомест на плата, односно на зголемена плата во согласност со закон и колективен договор.

Член 6

Владата на Република Македонија со акт определува кои државни органи и други јавни служби , јавни претпријатија, трговски друштва, установи и други правни лица, се должни да работат во деновите на празниците од членовите 2 и 4 на овој закон.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за државните празници на Социјалистичка Република Македонија (,,Службен весник на СРМ” број 16/65 и 15/72) и Законот за празниците на Социјалистичка федеративна Република Југославија(,, Службен лист на СФРЈ” број 6/74).

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.