Рајко Жинзифов/ Европеизмот во Шумен

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
„Европеизмот во Шумен“

од Рајко ЖинзифовЕво веч помина
И трета година
Как с млада дружина
Ја сум на чуждина.
Жеден сум и гладен
За некакво ново,
Да чујам сум страден
Од баштина слово.
Но в друга година
Дојде момче младо,
Влезе при дружина,
Во нашето стадо...
В мила Бâлгарија
Оште ли грцизâм
Грчка поразија? -
Не! - Европеизâм.
Велит в Бâлгарија
Има веч учење,
Има свободија,
Има проствештење,
Все оште е потребно
Всекаква уредба,
Все што ет полезно...
Мâлчи, не разбираш
Ништо не познаваш.
На Михала имаш
Нештичко да даваш. -
Велит: биди умен!
Појди в Бâлгарија,
В град прочуен, Шумен
Каква свободија!
С високо капело
Младите момчета,
С широко мантело
По улици шетат.
Нозе им не боси,
Но во штифалети,
Сос помада коси
На очи лорнети.
Млад ли бил ил матор,
С бели нараквици,
Носат свилен шатор
И златни петлици.
И за сјуртук моден,
Хврли он народен
И дрехи народни.
И сос френска риза
Исто като Френец,
Бâлгарин излиза
Чисти Европеец.
Брзат, бегат, трчит
В еде-која кâшта,
Да стигнит сја стегат,
Не далеч на стрешта.
Влегуват со стаја,
Та пâлна сос гости
Од краја до краја...
По френски сја клањат -
Бон жур чичо Стојчо -
По френски му вељат -
Бон жур мусе Волчо.
С мисли европејски
Пâлна им главата,
И за думи френски
Жедна им душата.
Шуменски девојки
Френски дрехи зели,
Веч сет Европејки.
Сет мадмоазели.
Хврчит кринолино,
Стегнати с корсети.
Носат капелино,
Голи им сет лакти.
С масла и помади,
С о-де-колоњ мијат
Бело лице, - грди
Сос мрежа си кријат. -
Велит: сега скоро
Стаја одделили,
За немечко хоро,
За француски бали.
В та широка стаја,
Млади кавалери,
Од краја до краја
Все мадмоазели. -
Сторете ми место,
Велит Бâлгарката -
Мадмоазел Цвето,
Дај си мен рâката,
Свират камената,
Мрднаха краката.
Танци се начнаха
Кадрил сам свеха,
Велит - биди булка...
И так в Бâлгарија,
Има просвештење,
Има свободија,
Има и учење.

Видете исто така

Наводи

  • Одбрани твроби, Рајко Жинзифов, стр. 81, Мисла, Македонска книга, Култура, Наша Книга, Скопје, 1986.