Page:Тријазичник, Ѓорѓиіа Пулевски.pdf/9

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Оваа страница треба да биде проверена.


Разговор.

Кувенд.

Мухабет.

 Знања на многу језика, да је потребно, за свакога човека, од највишег до најнижег реда, који странствује у данашњја времена, ово сам казао и у првој књизи.

 Машум гјуха, тадијм, н аште нкадухет, препас вет њјерји нка мате наљти, ђерте мате унђет, арада, циљи пошкон наана теветуи, нде моти сотис, кијо, камоа, еде нде либерти парас.

 Беељемег даачок љисани, ћимухтачиола, херћез, ерифе, ен јуксег анл. таа дахи ен алчак, сраја, ћи јан дијара ђиден, шиндићи, земана, буну соиљемимим, даа иљк ћи табимде.

 Друго, говорио сам, како треба доста времена, док матерњи језик утврдимо, сазнамо и изобразимо, то треба учинити, јер тако здрави разум изискује, чак потом и други језика по потреби да учимо.

 Ђетер екам кувандова, сиподухет, шум мот, ђертафортоим, еде гјуха те нонас тонте, татњофим, еде тат мсоим, ајо подухет, препас вет, табароим, псе ашту пас, менд, шиндоши, кркоје, пор пастаи, еде ћетер гјуха, пасте духет, ветис, тамсоим.

 Гаире соиљемишим ћи љазим чок земан таа ваљиде љисанимизи, тастик едељим, беиљејељим, ведусдураљим, шу меркуму мухтачиола едељим, зира ојлеџе саглам фићир истејор, ћиолдем дахи, башка љисаниљер, ихтизаја ђоре уренељим.

 Треће, рекао сам, да штогод је у првој књизи кусо и погрешно, да ћу у овој другој све недостатке попунити и поправити, а човек кад обећа нешто треба испунити, но ја нашао сам за добро, да ову другу књигу овако напишем, порад одговора на обећање.

 Третис камѳа, почиш аште нде љиберти парас шкурт, еде фаитун, си дота мбуш нде љиберти удутис, џиѳа скишмаја, еде дота дрито. Апоњерји, курксуѳашт њиер, доњисњнс, духет, ајо та сосе, пор ун еџата пребукур, кји љиберт удутис, ћекашту ешкрува, преупрџеч н ксуѳашт тем.

 Учунџу, демишим ћи, ер накадар биринџи ћитабда, ексиг, вејанлш исе, буићинџиде, битун кусурљери, долдураим, ве меремед дахи, едеим, иља бирериф ачан, ази икрар бирнеснеје, верен ћи мухтачиола ону битерсн, иља бен мунасиб булмишум ћи, буићиџи ћитабу, боиље јазаим ћи џуваб ази икрарима суриједт де.

 Па зато на с.македонском језику и написах ју. Почем у овом крају неразбира се језик бугарски, но овај јазик има своје наречије мијачки, које значи чист разговор, на који су и црквени књига превели, од грчког Кирил и Методије, за наш народ.

 Чепреајо мбас гјухате шкиништ, македенисе ешкрува, прсе нде кји скаи нук поу марет вешт гјуха те бугарисе, а по кји гјука, киште емин те ветис, мијакисе, циљаѳоин, фољмат епастр, мбас циљи јан, еде љиберта кишас, бјемун, нка гречишт, киштен бије Кирили еде Меѳодије, прењерази тона.

 Шу ол себебе с. Македонијанин љисаниједе јаздирмишм, чунки будијара, анлашилмас бугарчељисаниси зира буљисанинин, ћенди ехаљиси исми вар, ан лан мијакчес, ћи паћ му хабед демек, буљисани суриједтде, ве еићељјн ћитаблари, дахи, терџуме едмишљер, урумчесден, Кирилос, ве Меѳодијос, бизим, кавма суриједте.

 Нека Бог поживи његово царско вељичество султан Абдул азис азамет, дао је царску високу вољу, свима пода-

 Тинђатијета, мретис имад, Султан Абдул азиз азамет каепе дашнимите наљт емретис, мџит куш њераз, ндем-

 Тари умурверсин Султан абдул азис азамет, падишахљигине, ћи вермиш онун намћи ираде,