Page:Тријазичник, Ѓорѓиіа Пулевски.pdf/18

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Оваа страница треба да биде проверена.
Пи.

 Акаков ћабидет вјечнијот живот.

Од.

 Тије људи који исполнувајет, на овја век, теја штосу длжни богу, и ако хода по заповједите божји, вечнијот живот ћаим бидет блажен, и весел. А пак тије људи који неслушајет бога, и неживувајет, како заповедал бог њиф и чекајат муки и невољји натои век.

Пи.

 Од каде можеме да се научиме, даисполнуваме штосме должни кон бога.

Од.

 От нашава православна вјера, што се наодит ученије, восвјатоје писаније.

Пи.

 Штоје свјатоје писание.

Од.

 Тија се књиги написани од љјуди, којисе наплнати духом божјим итије се именувајат пророци и апостоли.

Пи.

 А какосе дељит свјато писаније.

Од.

 Седељит настари и нови завет, стари завјет