Page:Тријазичник, Ѓорѓиіа Пулевски.pdf/17

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Оваа страница треба да биде проверена.
Пи.

 Која је најголема заповјест божја.

Од.

 Наиближнитени даји милувами а това је, свите љјуди, коисе подобни нама потаја заповјад дужнисме да почитуваме и родитељини таткани и маикани и други љјуди који се постари од нас.

Пи.

 Каква помошт је ако исполнуваме дужноста, кон бога, икон други љјуди.

Од.

 Тога ћа бидеме, честни људи наоја век, пак сотеја ћаси зготвиме, уште, и вечно блаженство затоа вјек.

Пи.

 Штоје таи век.

Од.

 Во овја живот наш штоје наземи, снагиве наши малу помалу ни гинат, пак кога умруваме сеза копувает вземи и тује огнијувајет. Но човек имат, несамо снага, токо и душа која немат умирачка, нито пак умират затова повремина, кога ћазаповедат бог, снагиве наши, пак ћасе здружат содушите своји, и мије тога ћа оживеме пак више неумираме и ћаживуваме вјечно, И тои живот севелид живот вјечни.