Page:Тријазичник, Ѓорѓиіа Пулевски.pdf/13

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Оваа страница треба да биде проверена.

от, и ноћот, једно от друго, да бидат бељези от времињата, и за дните, и за годините, и нека светат од сводот небесни, за даидет видељина на земјава.

Пи.

 А кољку светила сотворил господ, на сводот небесни.

Од.

 Господ сотворил две светила гољеми, и многу светила маљи.

Пи.

 А каква сила и дјеиство содржавајет светилата.

Од.

 От двете светила поголемото, рече господ денот даго дељит, и управуват, а помалото и ситните, да го дељат ноћот и да светат, от небо на земјава даја раздељувајет једното дењја а другото ноћја.

Пи.

 Како се именувајет светилата небесни.

Од.

 Теја видело што управуват денот, се именуват слнце, а теја видело што управуват ноћот се именуват, месечина и звезди.

Пи.

 Што сотворил господ во петијот ден.