Page:Тријазичник, Ѓорѓиіа Пулевски.pdf/11

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Оваа страница треба да биде проверена.
Питање.

 Шта је основ на секаква мудрос.

Одговор.

 Страх од Бога, секоиј да имаме, и да веруваме бога.

Пит.

 Што је Бог.

Одг.

 Бога именуваме највисоко суштество, дека создал нас, и сијов, век, и све што је вовиделово, видимимже всјем и невидимим от ништо.

 Бог је вистина, бог, је свекоде, бог је дух, бог, немат ниначало нито краи, бог све может, и све знајет, бог, познават, сви што мислиме, и видит све штоработмие.

Пи.

 Како сотворил бог овја свет.

Од.

 Наинапред создал бог небо и земја, а земја ва беше безлице, и пуста, и темница, беше како некоја дупка штоје без дно, само здих господов седигаше над водата, и рече господ нека бидет видело, и биде видело, а кога виде господ, виделото аљје убаво, тога господ ја раздели видељината, от темницата, и виделината ја нарече господ дан, а темницата ја нарече ноћ, и тога се сторји утро доиде, и вечер, првијот ден.