Прејди на содржината

Page:Речник од три јазика - Ѓорѓија Пулевски.pdf/13

Од Wikisource
Оваа страница треба да биде проверена.

сме мије, и рече господ, човек ћа бидет господар, од рибите морски, и от пиљињата небесни и от секаква стока и от сева земја, и от сите животиње, који здишат по земи.

Кажими што сотвори господ и друго нешто, ако знајеш.

Кога сотвори господ човека, сотвори мушко и женско, и ји благослови и им рече рађаитесе, и множите се и наплните земју, и управуваите со неја, и бидите господари, от рибите морски, и от пилците небесни, и от сите зверови што се наодат по земјава, и уште рече господ, еве сум ви дал сите биљки, који носат семиња по сева земја и сите дрвја плодоносни који што носат семиња тије ћа ви бидат задасе раните, и рече господ за сите зверови земски и за сите пиљињја небесни, и свјакоје диханије што се наодит на земљава, и које имат жива душа, су ја дал тревата, да ја јадат, и така како рече господ, и биде.

Тога виде господ све што сотворил, и мошне убаво беше.

И така се до прави небото, и земјата и свјакоје диханије земно, и водно, господ, јих сврши до седмијот ден дјејајанијата своја, тихна у