Page:За македонските работи- Крсте Петков Мисирков.pdf/115

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Оваа страница треба да биде проверена.

речат тие, па и сега ие немат. Во Македониа секога иет имало, па и сега имат две словенцки народности: бугари и срби. Значит некакво македонцко словенцко национално возродуаине иет просто празна работа на неколку фантазери, кои при тоа немаат никакво понаитие за јуќно словенцката историа.

Македониа, после ке речат нашите противници, не предстауат ни географцко, ни етнографцко, ни историцко цело, Оне не иет никак повлиаиала на судбите на саседните народи, а иет била арена наполитична и културна борба мегу разните балканцки народности. Истите расудуинна за нашата такоина, можит, ќе чујме и од некои од нашите сонародници - македнцки словени, шчо се викаат бугари, кога ќе се исцрпат сите друзи средства за борба со македонцкото национално обиединуание. Во Македониа немат јазик, ама имат многу наричиа различни мегу себе, но сите стродни со бугарцките наечиа и со ниф сосауваат иедно цело - бугарцкиот јазик. Друзи од македонците аречиа.