Народот во Македонија се крева на востание против Византија на чело со Георги Војтех

Од Wikisource
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Народот во Македонија се крева на востание против Византија на чело со Георги Војтех

од Никифор Вриениј
Од Историјата на Никифор Вриениј од 1072/ 1073 година.


Императорот Михаил[1] тогаш се бореше со големи грижи, зошто Скитите[2] вршеа изненадни напади во Тракија и Македонија, а Словените[3] го отфрлија ромејското ропство и ја пустеа и пленеа земјата на Бугарите.[4] Беа заземени и Скопје и Ниш...

Кога Вриениј пристигна, императорот Михаил ја измени својата одлука и реши да го постави за дукс на целата земја на Бугарите за со негова помош да го потисне словенскиот народ кој таму беше загосподарил. И навистина, кратко време по своето пристигнување во Бугарија тој дотолку ги смири Словените, што тие одново мораа да се стават под власта на Ромеите.

Белешки

  1. Михаил VII Дука
  2. Под Скити, Вриениј подразбира Печенези.
  3. Со овој термин се именувале Македонците во тој период.
  4. Под „земјата на Бугарите“ се мисли територијата на Првото Бугарско Царство.